CV

Uddannelse

1994-98: Ph.d i biofysik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøskole Afdeling for Matematik og Fysik.

Ph.d Afhandling “Light scattering in dense systems – Chymosin induced aggregation of casein micelles

studied with static light scattering and turbidimetry”

Vejleder: Rogert Bauer

 

1988-93: Fysikstudier på Københavns Universitet. Speciale i teoretisk faststoffysik august 1993.

Speciale: “S-kanal modellen for høj Tc superledning”

Vejleder: Per Hedegård

 

1980-88: Biokemistudier på Københavns Universitet.

 

Ansættelser:

Oktober 2009-nu: Bioinformatiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Hospital. Ansvarlig for den bioinformatiske behandling af NGS data fra bakterier. Analyse af DNA sekvenser fra Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) og Vancomycin Resitente Enterokokker (VRE). Samling og typning af bakteriegenomer og analyse af enkeltnukleotidforskelle (SNP) mellem beslægtede bakterier, for at kunne dokumentere slægtskab og smitteveje.

 

April 2008- September 2009: Seniorforsker på Exiqon in Trørød Denmark. Analyse af microRNA biomarkører til kræftdianogstik. Analyse af micro array data, udvikling af bioinformatiske klassifikationsmetoder baseret på array data implementeret i R.

 

Marts 2004- Marts 2008: Seniorforsker på AstraZeneca i Lund, Sverige. Targetvalidering for de inflammatoriske luftvejssygdomme KOL og asthma. Leder af et project, der resulterede i en softwarepakke, som automatisk indsamlede information og lavede en rapport, der kunne bruges til targetvalidering.

 

Marts 1999-Feb.04: Adjunkt på Center for Biological Sequence Analysis DTU. Forudsigelse af DNAstruktur og genetiske egenskaber ud fra bakterielle DNA sekvenser. Immunologisk bioinformatik. Forudsigelse af T-celle epitoper og optimering af vaccine design.

 

Sep.1998-Dec.98: Adjunkt på Afdeling for Matematik og Fysik på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Måling af laserlysspredning fra opløsninger af aggregerende proteiner.

 

Kulturelle aktiviteter:

2008-nu: Medarrangør af en kultur- og teaterfestival i Tisvildeleje, Kanonhalløj, hvor vi har holdt koncerter, foredrag, fester, gourmetmiddage, revy og teater.

 

2010-2011: Arbejdet med kunstformidling for websitet Kopenhagen.dk ved at interviewe kunstnere, kunsthistorikere og kuratorer.

 

2009-2011: Lavet radioudsendelser i RadioJazz om musikere og musikgenrer.

 

2004-2010: I bestyrelsen i Copenhagen Jazzhouse. Med ansvar for medlemsaktiviteter, har arrangeret bigbandkoncerter, filmforvisninger og nytårskure m.m.

 

2008-nu: I bestyrelsen i Haveforeningen Øbro.

 

1999-2004: I bestyrelsen i Gårdlauget Fælledvej.